کنگره ملی مدیریت و حسابداری در توسعه اقتصادی

توضیحات

کنگره ملی مدیریت و حسابداری در توسعه اقتصادی

کنگره ملی مدیریت و حسابداری در توسعه اقتصادی در تاریخ ۱ آبان ۱۳۹۸ توسط موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی فضیلت سمنان و تحت حمایت سیویلیکا در شهر تهران برگزار می شود.

حوزه های تحت پوشش: حسابداری ، مدیریت (عمومی)

برگزار کننده: موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی فضیلت سمنان
سایر برگزار کنندگان: تحت حمایت سیویلیکا 
شهر برگزاری: تهران