زمان برگزاری مرحله نخست آزمون کتبی چهاردهمین جشنواره قرآن و عترت دانشگاه

توضیحات

به گزارش روابط عمومی دانشگاه علمی کاربردی شیروان، زمان برگزاری مرحله نخست آزمون کتبی چهاردهمین جشنوراه قرآن و عترت دانشگاه جامع علمی کاربردی در روز شنبه مورخه 16 تیرماه از ساعت 10 صبح آغاز و به مدت 24 ساعت به صورت اینترنتی برگزار می گردد.

دانشجویان شرکت کننده در جشنواره می توانند با مراجعه به مسئول امور فرهنگی در زمان اعلام شده، نسبت به انجام آزمون اقدام نمایند.