تقدیر از استاد مرکز علمی کاربردی شیروان به عنوان استاد منتخب برتر دانشگاه جامع علمی کاربردی استانی

توضیحات

تقدیر از استاد مرکز علمی کاربردی شیروان به عنوان استاد منتخب برتر دانشگاه جامع علمی کاربردی  استانی

به گزارش روابط عمومی مرکز،اعظم بطیاری که از اساتید برجسته دانشگاه علمی کاربردی شیروان می باشد در مراسم گردهمایی روز استاد که به میزبانی دانشگاه جامع علمی کاربردی خراسان شمالی برگزار شده بود به عنوان استاد نمونه استانی انتخاب گردید.