برگزاری کارگاه مشاوره ای مهارتی توسط کلینیک تخصصی مشاوره و روانشناسی مرکز شیروان

توضیحات

به گزارش روابط عمومی دانشگاه علمی کاربردی از آنجایی که لازمه ی جامعه کنونی، کاربردی کردن تحصیلات دانشگاهی است و دانشجویان نیازمند کسب مهارت های کار افرینی هستند، کارگاه هایی مشاوره ای _مهارتی در سطح پارک های شهرستان شیروان برگزار می گردد.

این کارگاه ها که در سال های گذشته در روستا بود، از اواخر تیر ماه سال جاری در پارک های شیرکوه، شهید فهمیده و کوثر برپاشده است.که

مشاوران در سه بخش تحصیلی، پیشگیری از آسیب های اجتماعی و به ویژه آموزش مهارتهای کار آفرینی و اشتغال زایی به عموم مردم مشاوره می دهند.هم چنین در پایان جلسات مشاوره های فردی نیز انجام می شود

امیدواریم با ادامه این فعالیت فرهنگی بتوانی گامی موثر  در مسیر محقق کردن شعار"علمی_شو_کاربردی _شو "برداریم.

#علمی_کاربردی_شو