اعلام نتایج مصاحبه تخصصی شغلی دانشگاه علمی کاربردی شیروان

توضیحات

اعلام  نتایج مصاحبه تخصصی شغلی دانشگاه علمی کاربردی شیروان

نتایج مرحله کتبی و مصاحبه حضوری آزمون استخدامی دانشگاه علمی کاربردی شیروان مطابق جدول ذیل می باشد و سه نفر برتر که نحوه کسب نمره نهایی شامل 50% درصد مرحله کتبی و 50% مصاحبه حضوری می باشد، جهت شرکت در مرحله نهایی مصاحبه تخصصی شغلی روز شنبه مورخه 13/12/96 ساعت12:30 در محل دانشگاه حضور به عمل آورند.

توضیحات نمره نهایی کسب شده نمره کتبی میانگین امتیاز نام و نام خانوادگی ردبف
دعوت شده به مصاحبه تخصصی 77.5 68 87 زینب حشمتی گلیان 1
دعوت شده به مصاحبه تخصصی 76 68 84 هانیه روح بخش 2
دعوت شده به مصاحبه تخصصی 70.5 62 79 ندا نقابشکی 3
- 66.5 58 75 شکوفه حاتمی 4
- 64.5 58 71 اشرف حیدری 5
- 64.5 58 71 مریم دولتی 6
- 64.5 59 70 سکینه شادکام 7
- 64.5 60 69 ام البنین بشارتی 8
- 65.5 62 69 معصومه شکفته 9
- 63.5 60 67 آزاده دریادل 10
- 64 61 67 سحر شعبانی 11
- 63 60 66 ملیحه قاسم زاده 12
- 63 61 65 معصومه تقی زاده 13
- 61.5 58 65 عاطفه جهانگیری 14
- 62 59 65 فاطمه سودمند 15
- 61 63 59 آزاده ولی پور 16
- 60.5 63 58 راضیه رضائی 17
- 59 60 58 مدینه محمدی 18
- 60 63 57 نسرین قربانی 19
- 60.5 65 56 هاجر رضایی 20
- 57.5 59 56 مژگان معدنی 21
- 59 65 56 مرضیه رضائیان 22
- 57 61 53 فاطمه سعادتی 23
- 56 61 51  زکیه شجاعی 24
- 55.5 61 50 الهام صفدرزاده 25