اعلام اسلامی دعوت شدگان جهت مصاحبه تخصصی مشاوره و روان شناسی

توضیحات

اسامی دعوت شدگان جهت مصاحبه تخصصی مشاوره و روان شناسی دانشگاه علمی کاربردی شیروان اعلام گردید.

پذیرفته شدگان در روز سه شنبه مورخه 97/04/19 راس ساعت های اعلام شده، در محل دانشگاه علمی کاربردی شیروان حضور یابند.

 

ساعت حضور نام و نام خانوادگی ردیف
8-10 بهنوش علی آبادی 1
8-10 مهنوش علی آبادی 2
8-10 گلثومه صفریان 3
8-10 مجتبی فریدی 4
8-10 مهدی فلاح 5
8-10 زهرا علیزاده مطلق 6
8-10 میترا الهی 7
8-10 الهام عباس زاده 8
8-10 عادله جهانیان 9
8-10 لیلا محبی 10
8-10 عفت قربانیان 11
8-10 نعیمه بهشتی 12
8-10 فرزانه صبوری قلعچه 13
8-10 مریم امانی 14
8-10 حسن قدیمی 15
10-12 الهه پیروز 16
10-12 سمیه فیروزه 17
10-12 آمنه کاظمی 18
10-12 حمیده سعادتمند 19
10-12 ناهید محمودی 20
10-12 زهرا حیدرپور سکه 21
10-12 معصومه پاکزاد 22
10-12 فرزانه محمدی 23
10-12 سوسن بهادری 24
10-12 زهرا دادار 25
10-12 انسیه وحدانی 26
10-12 هاجر قربانی 27
10-12 مریم اردبیلی 28
10-12 حسن منصوری 29
12-14 زهرا خدادادی توپکانلو 30
12-14 رضوان مودی 31
12-14 آیلین روشن 32
12-14 مریم جعفری 33
12-14 مرضیه حاتمی 34
12-14 فاطمه حق پناه 35
12-14 سجاد دشتی 36
12-14 سپیده علیرضائی 37
12-14 نجمه زیوری 38
12-14 سمانه پور احمدی 39
12-14 زهره قربانی 40
12-14 زکیه مکرمی 41
12-14 مریم دانا 42
12-14 رقیه علیمردانی خانلق 43
12-14 گیتی کلقایی 44
12-14 تکتم آگاه 45
14-15 معصومه شاکری 46
14-15 اعظم طاهری 47
14-15 فاطمه معصوم 48
14-15 سیما عوض زاده 49
14-15 بتول ایزانلو 50