اعزام دانشجویان به اردوی فرهنگی تفریحی روستای زیبای اسفیدان

توضیحات

اعزام دانشجویان به اردوی فرهنگی تفریحی روستای زیبای اسفیدان

به گزارش روابط عمومی دانشگاه علمی کاربردی شیروان، گروهی از دانشجویان دختر به اردوی فرهنگی تفریحی روستای زیبای اسفیدان اعزام شدند.

 این اردو در تاریخ 29 تیرماه با حضور بیش از20 نفر از دانشجویان دختر برگزار شد. در این اردو دانشجویان از بافت تاریخی و منحصر به فرد روستای اسفیدان و طبیعت زیبا دیدن نمودند.

روستای زیبای اسفیدان در 60 کیلومتری شهرستان شیروان واقع شده است.